Accueil > Wettelijke vermeldingen > Mentions légales

Mentions légales

U bent nu in verbinding met het reservatie systeem van de REVEA camping, merk van de SARL Sogeval.

 

Wettelijk zijn wij verplicht u de gebruiks voorwaarden en alle specifieke voorwaarden die op de paginas van onze website vermeld staan voor het gebruik van onze site : www.revea-camping.fr en uw relaties met REVEA – Sogeval te tonen. Deze voorwaarden betreffen uw rechten en verantwoordelijkheden bij het gebruik van deze site.

 

 

Informatie over de uitgever

 

Deze site is gepubliceerd door 

Sogeval

SARL au capital de 30 000 €

Siège social : 23 RUE JEAN CLARET 63000 CLERMONT-FERRAND

B 423 705 755 R.C.S. CLERMONT FERRAND - SIRET : 423 705 755 000 50

 

 

BGebruik van deze site 

 

Het gebruik ervan is gratis voor persoonlijk gebruik, onder voorwaarden dat du de onderstaande regels zal respekteren.

U moet ouder zijn da 18 jaar en in staat zijn een contratct te tekenen waarvoor u de verantwoordelijkheid neemt.U bent financieel ook verantwoordelijk. 

Het gebruik van deze site is bestemd voor reservatie of aankoop. Deze site dient tot vakantie reservaties. Onwettelijk gebruik van deze site kan worden gestraft

In geval van onwettelijk gebruik kunnen wij u toegang tot deze site  verbieden, met alle eventuele konsekwenties voor de gebruiker.

 

 

On-line reservaties

 

Voor het gebruik, lees onze algemene voorwaarden.

 

 

Informatique et Libertés (heeft betrekking op de franse wet betreffende het gebruik van internet)

 

Wij krijgen van u persoonlijke informaties tijdens de eventuele volgende handelingen :

- tijdens uw on-line reservatie. 

- tijdens uw inschrijving op onze site voor o.a. newsletters of spelen.

- bij deelname een onderzoek of diverse vragen.

 

U moet uw eigen informatie nauwkeurig controleren. Bij elke verandering, gelieve ons een bericht te sturen.

 

Volgens de franse wet " n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (dite loi « Informatique et Libertés ») " moet alle informatie doorgegeven worden aan de CNIL (franse commissie die zich bezig houdt met de rechten van de burgers in deze zaken).

 

REVEA – SOGEVAL is verantwoordelijk voor het gebruik en opslaan van al uw informatie.

 

Deze informatie wordt gebruikt door inze dienst om de klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen en om het aanbod zo veel mogelijk te personaliseren.

Alle niet noodzakelijke informatie wordt duidelijk aangegeven en u hoeft op deze vragen dan ook niet te antwoorden.

 

U hebt ten allen tijde toegang tot de door u verstrekte informatie voor verandering of verwijdering (zie de wet :  « Informatique et Libertés »).

 

Daarvoor neemt u contact met ons via :

secretariat@revea-vacances.com

of per brief aan :  

REVEA – SOGEVAL

23 RUE JEAN CLARET

63000 CLERMONT-FERRAND

 

 

Copyright

 

De hele inhoud van onze site is beschermd door copyright en is eigendom van REVEA - SOGEVAL.

Mocht u eventueel een deel van of het geheel van de site willen gebruiken, neem dan contact met REVEA - SOGEVAL.

 

 

Verantwoordelijks vermindering en garantie verlies. 

 

REVEA – SOGEVAL neemt de verantwoordelijkheid van de inhoud van deze site. Mocht er, ondanks al onze attentie, toch een fout zijn ontstaan in de teksten,, dan vragen wij u vriendelijk deze aan ons mee te delen, zodat wij deze kunnen corrigeren.

 

REVEA – SOGEVAL behoudt zicht het recht voor de inhoud van de site an te passen of te veranderen.

Alle gedateerde informatie op de site is alleen geldig voor deze data. REVEA – SOGEVAL heeft het recht een gedeelte of al het aanbod te beeindigen, zonder daarvoor de klant te informeren.

 

REVEA – SOGEVAL kan de permanente toegang en afwezigheid van fouten op de site niet garanderen. 

REVEA – SOGEVAL is niet verantwoordelijk voor het onderbreken van het gebruik van de site door technische problemen of door onderhoud. Ook niet voor het eventule verkeerde gebruik van uw browser.

 

REVEA – SOGEVAL kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele introductie van een virus op hun site door derden en alle eventuele schade die hierdoor kan worden aangericht.

 

 

Cookies 

 

Bij het bezoek aan onze site zal er een cookie worden geïnstalleerd op uw computer. Deze dient om uw bezoek aan onze site optimaal te maken.

 

Ook krijgen wij informatie over uw IP adres (Internet protocole ). Deze informatie dient enkel tot gebruik voor  REVEA – SOGEVAL  en zal niet voor anderen beschikbaar zijn of door verkocht worden aan andere ondernemingen.

 

De cookies worden door ons niet gebruikt om meer informatie te verkrijgen over uzelf en over uw persoonlijke keuzes.

 

De meeste browsers accepteren de cookies maar u kunt ze verwijderen.

 

 

Veiligheid

 

Voor uw veiligheid gebruikt onze site het volgende systeem :  SSL  (Secure Socket Layer) 128 bits. 

Dit systeem is ontworpen door Netscape en SSL is op het moment het beste veiligheids systeem.

On-line betalingen worden veilig gesteld door het systeem : SOGENACTIF.

 

 

Newsletter

 

Mocht u belangstelling hebben voor onze newsletters, dan kunt u uzelf daarop abonneren via onze site. U kunt uw abonnement ook opzeggen via de link onder aan de pagina.

 

Links

 

Voor links naar de site : www.revea-camping.fr moet u eerst toestemming vragen aan REVEA – SOGEVAL.

 

 

Wet

 

Al deze voorwaarden worden geregeld door de franse wet. 

 

 

Algemene voorwaarden

 

Alle eventuele door u verworven rechten t.o.v. ons bedrijf, mogen niet door verkocht worden aan derden.

 

 

Contact

 

Voor alle nuttige en belangrijke kwesties kunt u zich wenden aan :  contact@revea-vacances.com
Mocht uw boodschap onderschept worden door derden, dan kan ons bedrijf daarvoor niet verantwoordelijk gestelt worden.