Accueil > CGV > CGV

CGV

HUUR VOORWAARDEN

 

Door middel van een «délégation de service public » is de onderneming Sogeval uitbater van elk vakantiedorp data an aan de gemeente behoort waar het park gelegen is.

 

1- AANKOMST

De verhuurvan vakantiehuizen loopt van zaterdag 16.00 uur tot de volgende zaterdagom 10.00 uur in juli en augustus. Buiten deze periode zijn de aankomst-en vertrektijden vrij. Op de campings is vertrek verplicht voor 13.00 uur en de aankomst voor 11.00 uur. Mocht er, om een of andere reden, een verandering komen in de gekozen vakantie periode en deze wordt niet aangegeven door de klant via telefoon of email, dan komt het gehuurde object weer vrij voor verhuur 12 uur na het, in het contract afgesproken datum. Het verschuldigde totaalbedrag moet door de klant betaald worden.

 

2- AANTAL BEWONERS

Elke huisvesting heft een maximal aantal plaatsen. Meer personen dan toegestaan zal niet geaccepteerd worden en de onderneming Sogeval neemt hiervoor da nook geen enkele verantwoordelijkheid. Een baby of een kind worden als 1 persoon geteld.

De plaatselijke verantwoordelijke mag elke overtallige persoon weigeren.

Voor het huren van een camping staanplaats, het aanbod (forfait)voor 1 persoon is alleen geldig voor een kampeerder. Vanaf 2 personen (volwassene + kind of 2 volwassenen) geldt het aanbod 2 personen.

 

3- RESERVATIE

Voor elke reservatie wordt een voorlopige reservatie gemaakt op het moment van de ontvangst van de aanvraag (email of telefoon).

Deze is een week geldig. De reservatie is definitief wanneer de aanbetaling van 30 % ontvangen wordt (met een minimum van € 25 voor een staanplaats op een camping + administratie kosten + annulatie verzekering en het getekende reservatie bulletin).

Het huren van hutten, mobilehomes en bungalows staat op naam van de huurder en kan niet onderverhuurd worden. Vanaf de aanbetaling zal de rekening niet meer veranderd kunnen worden.Elke voorlopige reservatie die niet binnen een week bevestigt isn, zal automatisch geannuleerd worden.

 

4- GEEN AFZEGGING

Volgens het artikel L.121-18-4° van de «Code de la Consommation», wordt een afzeggging, na het tekenen van het contract, niet meer mogelijk.

 

5- BETALING VAN HET RESTBEDRAG

Bij het huren van een vakantiewoning moet het restbedrag een maand voor de begindatum  betaald worden. Mocht dit niet het geval zijn  dan behoudt de onderneming Sogeval zich het recht voor het contract nietig te verklaren en de voorwaarden toe te passen die beschreven zijn in het artikel 10. Wat betreft de camping, het restbedrag moet de dag van aankomst geregeld  worden.

Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt de toegang tot de camping geweigerd.

 

6- LATE INSCHRIJVING

Bij late inschrijving (minder dan een maand voor de begin datum) moet het totaalbedrag geregeld worden bij de reservatie.

 

7- TOERISTENBELASTING

De toeristen belasting wordt geind door de gemeente en het bedrag wordt elk jaar vast gesteld. Deze moet door de klant ter plaatse betaald worden.

 

8- PRESTATIES EN VERPLICHTINGEN

De schoonmaak wordt door de huurder verricht. De activiteiten waarvoor een bijdrage wordt gevraagt zijn alleen toegankelijk voor onze klanten.

 

9- DE PRIJS HOUDT IN

- toegang tot het sanitair en de warme douches voor de kampeerders.

- toegang tot de gratis activiteiten op de camping

- toegang tot het zwembad (van de camping, of van de gemeentecamping - behalve in St Rémy sur Durolle) ;

- de huur van de vakantiewoning voor de «habitats nature ».

 

10- DE PRIJS HOUDT NIET IN

- De activiteiten met een bijdrage ;

- de plaatselijk toeristenbelasting ;

- lde toeslag voor dieren ;

- het verhuur van lakens, spullen voor de baby voor de «habitats nature » ;

- de borgsom (zie algemene verkoops voorwaarden)

- de toegang tot het gemeente zwembad in St Rémy sur Durolle

- de borgsom (zie artikel 11).

 

11- BORGSOM

Een borgsom van € 200 zal u gevraagt worden voor het aanwezige materiaal en de schoonmaak en wordt u teruggegeven een week na uw verblijf of eventueel berminderd met de kosten die gemaakt zijn na vernieling.

Er bestaat voor elk huurobject een inventaris met de waarde van elk object. De huurder moet alles controleren bij aankomst. Deze inventaris wordt op aanvraag verstrekt.

In geval van een vertrek buiten de normale vertrektijden zal de inventaris opgemaakt worden door de verantwoordelijke van het vakantiepark.

 

12- HUISDIEREN

Honden en katten worden getolereerd (maximaal 2 per vakantiehuis of staanplaats, mits gevaccineerd en aan de lijn) maar met een toeslag van € 1,60 per dier en per dag.

Honden van 1e categorie worden niet geaccepteerd.Honden van de 2e categorie moeten een snuitbescherming dragen en aan de lijn worden gehouden door een volwassene. Le client devra être en mesure de présenter les certificats de vaccination obligatoires au responsable local, sur son lieu de séjour. Le responsable du site est habilité à refuser tout propriétaire de chiens qDe klant moet inentingsbewijzen kunnen tonen. Is dit niet het geval, dan kan de klant geweigerd worden.

 

13- ANNULERING

 

          13-1- Door de klant

 

In geval van annulering worden er kosten in rekening gebracht en voor contractbreuk :

 

In de « habitat nature » :

- 25% van de kosten van het verblijf als u meer dan 30 dagen voor het verblijf annuleert.

-Het totale bedrag als u minder dan 30 dagen voor uw verblijf annuleert of als u niet komt.

 

Op de camping :

25% van het totaal bedrag.

 

De annulering moet verstuurd worden per post en per aangetekend stuk.

 

          13-2- Door de verhuurder

 

Sogeval kan eventueel een reservatie annuleren in geval van gebeurtenissen die buiten haar verantwoordelijkheid liggen.

 

14-VERANDERINGEN

Door de klant. Veranderingvan datum of verblijfsplaats is alleen toegestaan als er elders mogelijkheden zijn. Mocht de klant niet aangegeven hebben dat de datum veranderd is, zal het verhuur object vrij komen 12 uur na de, in het contract vermelde, datum. De klant moet dan het totaalbedrag betalen.

Er is geen korting voor latere aankomst of vroeger vertrek.

 

Door Sogeval. Mocht er een belangrijke verandering aangebracht worden door de uitbater, kan de klant binnen 7 dagen na te zijn ingelicht :

- ofwel zijn reservatie annuleren (zie artikel 10).

- ofwel de veranderin accepteren door het tekenen van een bijlage aan het contract dat de veranderingen aangeeft, met eventuele prijsveranderingen.

 

15-RECLAMATIES

Elke reclamatie moet schriftelijk aan de resrvatiedienst gesturd worden maximaal 21 dagen na het verblijf per aangetekende brief.

 

 

16-ANNULERINGS VERZEKERING

Deze verzekering kan u op aanvraag aangeboden worden. De kosten, in geval van verzekering, moeten tijdens de reservatie betaald worden en kunnen in geen enkel geval terugbetaald worden.

 

17- HUIS REGELEMENT

Elke klant moet het interne regelement respecteren dat u op aanvraag verstrekt zal worden. En dat bij de ingang is aangeplakt.

SOGEVAL is niet verantwoordelijk voor diefstal, brand enz. Of gevallen waar de verantwoordelijkheid bij de klant ligt. Een verzekering wordt aanbevolen.

 

18- VRAGEN WAT BETREFT UW RESERVATIE ?

Bel naar : 00 33 4 73 93 60 00.

 

18- VERANTWOORDELIJKHEID

U moet een « responsabilité civile villégiature ou locations saisonnières » hebben.

 

ENKELE TEKSTEN VAN DE PALLAS ANNULERINGS VERZEKERING

Cabinet Sart, 61, rue du Port

33260 LA TESTE DE BUCH

U bent dan verzekerd tegen aanulering en verkorting van uw verblijf.

 

VOOR UW VERTREK, mocht een van de volgende elementen zich voordoen :

- ziekte, ongeval of overlijden die betreftUzelf :

- Uzelf of uw echtgeno(o)t(e)Een van uw naaste familie leden,

- Een van uw naaste familie leden  ;

- Ontslag

- Ongeval of diefstal van uw rijtuig of caravan op het reistraject.

 

TIJDENS UW VERBLIJF, mocht een van de hierboven vermelde elementen zich voordoen :

 

ZIJN UITGESLOTEN :

- Gebeurtenissen veroorzaakt door oorlog, radioactiviteit.

- Gebeurtenissen die intentioneel veroorzaakt zijn door de verzekerde.

- zelfmoord of poging tot..

- Ongeluk, ziekte of overlijden.

- dat buiten de garantiedata vallen.

- die een gevolg zijn van een slechte gezondheid.

- die een persoon ouder dan 80 jaar betreffen.

 

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN ONGEVAL ?

• Binnen 24 uur de feiten melden aan de directie (een fait dat uw vertrek verhindert).

  • Neem contact met de verzekering binne 48 uur en al het bewijsmateriaal leveren.